top of page

מה אנחנו עושים

מודל הסיוע הייחודי שפיתחנו עושה שימוש בכוחה העצום של קהילה כמנוף לעזרה ליחידים. 
קסם חברתי פועלת כרשת קהילות תמיכה המעניקות סיוע לאזרחים במצוקה בעזרת אזרחים מתנדבים ואנשי מקצוע. הקהילות פועלות הן במגזר הציבורי למען הציבור הרחב והן במגזר העסקי שבו עובדי הארגון מסייעים לעמיתיהם במסגרת פנים ארגונית, או לחילופין מעניקים סיוע קולקטיבי למשתתפים מחוץ לארגון. 

עבודה זוגית

העמותה מצוותת מלווה לכל משתתף שפנה לקבלת עזרה. הזוגות נפגשים אחת לשבוע, בונים יחד תוכנית סיוע למשתתף, ומוציאים אותה לפועל. במפגשים הללו נוצר החיבור ונבנה האמון בין השניים. מתוך השיחות עולה סיפור חייו של המשתתף, המצוקות שעמן הוא מתמודד והעזרה שהוא מעוניין לקבל. המלווה לומד כיצד הוא יכול לעזור ונעשית עבודה וחשיבה משותפת למציאת פיתרונות.

סיוע מקיף

כדי לתת מענה למצוקות נלוות למצוקה הפיננסית של המשתתף, מציעה העמותה סיוע רב תחומי באמצעות אנשי מקצוע מתחומי הכלכלה, הפסיכולוגיה והמשפט תחת קורת גג אחת (one-stop-shop).

כוחה של קהילה

נוסף על תהליכי הליווי האישיים, משתתפים הזוגות המצוותים במפגשי הקהילה. במפגשים אלו עורכים הנוכחים, המגיעים מכל שכבות החברה, חיפוש משותף של פתרונות מעשיים, מעניקים תמיכה הדדית, לומדים ועוברים סדנאות משותפות ומחזקים את תחושת השייכות והערך העצמי, המשמעותית באופן מיוחד לאנשים הנמצאים במצוקה. כך, לאורך זמן אנו בונים יחד באופן אקטיבי את הלכידות החברתית בישראל.

אקטיביזם חברתי לשינוי מדיניות

נכון להיום, רבבות אזרחים בישראל ניצבים בפני בעיות כלכליות, משפטיות, תעסוקתיות, בירוקרטיות ונפשיות קשות. אנו מסרבים להישאר אדישים ולהשאיר אנשים במצוקה לבדם לגורלם. אנו פועלים הן כדי לסייע באופן אישי לכל אחד ואחת מן הנעזרים בעמותה והן על-מנת לקדם ביחד פעולות לשינוי מדיניות ולהעלאת מצוקות חברתיות לסדר היום הלאומי. אנו מקדמים פעילות אזרחית אקטיבית, לקיחת אחריות על מציאות חיינו ופעולה נרחבת להשבת האמונה בכוחנו המשותף לחולל שינוי.

 
הקהילה שלנו
מבנה הקהילות

כל קהילה בקסם חברתי מונה כ-35 חברים: 15 מלווים מתנדבים, 15 משתתפים ו3-2 יועצים מקצועיים.

הקהילה מנוהלת על ידי שתי רכזות, נשות מקצוע מתחומי העבודה הסוציאלית והפסיכולוגיה, המובילות את התהליכים האישיים והקבוצתיים.

מנהל/ת קהילה

נשות מקצוע מתחומי העבודה הסוציאלית והפסיכולוגיה, המובילות את התהליכים האישיים והקבוצתיים של הקהילה.

היועצים המקצועיים

מתנדבים מומחים ומוסמכים מתחומי המשפט, רווחה, מיצוי זכויות, כלכלה ועוד, המעניקים מענה שוטף בתחום מומחיותם וסיוע ישיר למלווה בהערכת המצב, בחשיבה מקצועית ובבניית תכנית ליווי יעילה.

המלווים

מתנדבים, המלווים את המשתתף באופן אישי ולוקחים חלק בקהילה. המתנדבים זוכים להכשרה מקיפה ולליווי מתמשך של העמותה. הם בונים יחד עם המשתתפים תכנית עבודה, מרכזים את הוצאתה לפועל ומלווים את המשתתפים מבחינה פיזית ונפשית.

המשתתפים

אנשים שנקלעו לבעיות ומצוקות, מהן הם לא מצליחים להיחלץ לבדם ומעוניינים לקבל סיוע. לרוב מדובר באנשים מהשכבות המוחלשות בחברה או בבני מעמד הביניים שהסתבכו. פרופיל המשתתפים רחב ומגוון וכך גם מכלול הבעיות עמן הם מתמודדים. 

bottom of page