top of page

המודל העסקי

בשלושת העשורים האחרונים יותר ויותר חברות עסקיות מכירות בכך כי בכפר הגלובלי שלנו, בו קיימים תאגידים בעלי כח והשפעה הדומה לעיתים לכוחן של מדינות, למגזר העסקי אחריות הולכת וגדלה על החברה. אנו ב"קסם חברתי" שותפים להשקפה זו ומאמינים כי תרומתו של המגזר העסקי חיונית כדי לחולל את השינוי שכולנו מייחלים לו. לפני כשלושים שנה בעולם ו-15 שנים בישראל, החל להתפתח תחום האחריות התאגידית - גישה ניהולית אסטרטגית של הארגון, בעזרתה הוא בוחן את השפעותיו מול מגוון בעלי העניין: עובדים, ספקים, לקוחות, משקיעים והסביבה והקהילה בה הוא פועל.  "קסם חברתי" פיתחה מודלים ייחודיים ופורצי דרך של הקמת קהילות והתנדבות עובדים במגזר העסקי.

"Inspiration Group", המשקיעים המייסדים של העמותה

תומר יצחקי וגיא גורפיל, מייסדי ובעלי חברת הנדל"ן Inspiration Group"", בחרו שם מחייב לחברה שהקימו. באפריל 2015, במפגש אקראי בדהרמסלה שבהודו בין ניב אגם, מייסד ויו"ר העמותה לבין תומר יצחקי, הבינו השניים מיד כי ל"קסם חברתי" ול"אינספירישן גרופ" חזון משותף. באותם ימים, כחברת נדל"ן המכירה בחשיבות העצומה של בית למתן תחושת בטחון כלכלי ושקט נפשי, תרמה החברה כסף למשפחות המוכרות על-ידי גורמי הרווחה, כמי שזקוקות לסיוע בתשלום שכר הדירה, כחלק ממאבק הישרדותי קיומי. בעקבות המפגש בין ניב, תומר וגיא, הבינו השלושה כי באמצעות המודל המקצועי שפותח ב"קסם חברתי", ניתן יהיה להגדיל משמעותית את הסיוע שמספקת תרומתה הכספית של "אינספיריישן גרופ" והחליטו לשתף פעולה כדי למנף את עשיית הטוב. בזכות נדיבותם מעוררת ההשראה, הונחו יסודות הבית של "קסם חברתי".

שלושת המודלים שלנו

ביחד עם מנהלות משאבי אנוש ומנהלות אחריות תאגידית של חברת "שטראוס ישראל" ובהמשך גם של "בנק לאומי", פיתחה העמותה מודלים ייחודיים ופורצי דרך בתחום רווחת העובד, התנדבות עובדים והאחריות התאגידית.

מודל ראשון – קהילה פנים ארגונית: מאפשר לארגונים עסקיים לסייע לעובדים הזקוקים לכך, על ידי הקמת קהילות פנים-ארגוניות, שבמסגרתן מסייעים עובדי הארגון לעמיתיהם הזקוקים לתמיכה וסיוע.

מודל שני – קהילה "באימוץ" ארגון עסקי: מודל שבו ארגונים עסקיים אשר אין להם עובדים במצוקה, "מאמצים" קהילה בסמיכות גיאוגרפית באמצעות תמיכה תשתיתית, כספית וארגונית. 

מודל שלישי – קהילה משולבת: מודל המתאים לארגונים עסקיים אשר אין להם עובדים במצוקה, וגדולים דיים מבחינת כוח האדם, כך שעובדי הארגון מתנדבים לסייע כקבוצה אורגנית למשתתפים מקרב העיר שבה שוכן הארגון. 

שורת הרווח

לקס"ם במגזר העסקי כמה יתרונות משמעותיים עבור הארגון:

  1. הפניית משאבי הארגון לסיוע בתוך הארגון.

  2. שיפור רווחת העובדים ובהתאמה גם שביעות רצונם ותפוקתם.

  3. חיזוק תחושת השייכות והגברת הלכידות החברתית בקרב עובדי הארגון, בקרב המלווים ובקרב המשתתפים.

  4. למידה ושיפור תהליכים פנים-ארגוניים.

איך זה עובד?

קהילה מורכבת משלושה מעגלים:​

  1. משתתפים: עובדים שנקלעו למצוקה ומביעים רצון לקחת חלק בקהילה ובתהליך המשותף.

  2. מלווים: עובדים אשר מלווים בהתנדבות עובדים שנקלעו למצוקה. המלווים מרכזים את הסיוע למשתתף וזוכים להכשרה מקיפה במסגרת העמותה.

  3. יועצים מקצועיים: אנשי מקצוע מתחום המשפט, הרווחה, מיצוי הזכויות, הכלכלה ועוד.

כל קהילה מונה כ-35 חברים: 15 מלווים, 15 משתתפים ויועצים מקצועיים. 

לכל קהילה יש 2 רכזות קהילה המובילות את הקהילה, ואת תהליכי הליווי האישיים.

לעמותה אישור ניהול תקין ואישור לפי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה (הכרה בתרומה כהוצאה).

bottom of page