top of page

קסם חברתי

קהילות סיוע מחוללות שינוי

ק.ס.ם חברתי - היא עמותה שמעניקה סיוע מקצועי רב-מערכתי לאזרחים המתקשים להתמודד עם המציאות הכלכלית חברתית בישראל. 

מי אנחנו

קסם חברתי היא עמותה הפועלת להפגת הבדידות ולבניית הסולידריות בין יחידים וקבוצות, על-ידי הקמת קהילות סיוע מחוללות-שינוי (קס"ם).

העמותה, שיצאה לדרך בשלהי המחאה החברתית של קיץ 2011, מעניקה סיוע מקצועי רב-מערכתי ייחודי, לאזרחים במצוקה המתקשים להתמודד עם המציאות הכלכלית והחברתית בישראל ומסייעת ליחידים ולמשפחות להיחלץ מהבדידות, ממעגל העוני, מחובות, מחולי וממצוקות חיים נלוות. במסגרת המודל המקצועי הייחודי שפיתחנו, אנו מפגישים אזרחים במצוקה עם מתנדבים המעניקים ליווי אישי, לצד סיוע של אנשי מקצוע מתחומי הכלכלה, המשפט, התעסוקה, הבריאות הגופנית והנפשית, במסגרת מעטפת תמיכה מקצועית כוללת.

Hazon
איך הכול התחיל

ב-14 ביולי 2012, במהלך הפגנה לציון שנה לפרוץ המחאה החברתית הגדולה בתולדות המדינה, הצית עצמו למוות משה סילמן ז"ל. הצתתו העצמית הייתה ביטוי טרגי לאבדן התקווה והכרעת הייאוש של אדם שלא הצליח להיחלץ ממצוקה כלכלית קשה ומתמשכת. סילמן ז"ל הצית את עצמו בפומבי, אולם עם מצוקותיו התמודד בבדידות מוחלטת.

״כשאנו זוכים להיות חלק מתיקון עולם, מתחולל בתוכנו קסם - הקהילה של קס״ם בשבילי, היא בדיוק זה. אני מברכת על המקום שלי בתוכה, על החיבור העמוק שזכיתי לו דרכה, ועל היכולת לקחת חלק בעוד תיקון קטן בעולם״

יעל, מלווה, קס"ם תל אביב מזרח

שיתופי הפעולה שלנו
Webp.net-resizeimage.png
Webp.net-resizeimage (2).png
Join
bottom of page