top of page

מבנה הקהילות

מידע מורחב על מבנה הקהילות והתפקידים השונים שבהן.

על המודל

מודל הסיוע הייחודי שפיתחנו עושה שימוש בכוחה העצום של קהילה כמנוף לעזרה ליחידים. 

קסם חברתי פועלת כרשת קהילות תמיכה המעניקות סיוע לאזרחים במצוקה בעזרת אזרחים מתנדבים ואנשי מקצוע. הקהילות פועלות הן במגזר הציבורי למען הציבור הרחב והן במגזר העסקי בו עובדי הארגון מסייעים לעמיתיהם במסגרת פנים ארגונית, או לחילופין מעניקים סיוע קולקטיבי למשתתפים מחוץ לארגון. 

המודל הייחודי משלב ארבעה תהליכי סיוע משלימים:
1. עבודה זוגית: העמותה מצוותת מלווה לכל משתתף שפנה לקבלת עזרה. הזוגות נפגשים אחת לשבוע, בונים יחד תכנית סיוע למשתתף, ומוציאים אותה לפועל. במפגשים הללו נוצר החיבור ונבנה האמון בין השניים. מתוך השיחות עולה סיפור חייו של המשתתף, המצוקות עמן הוא מתמודד והעזרה שהוא מעוניין לקבל. המלווה לומד כיצד הוא יכול לעזור ונעשית עבודה וחשיבה משותפת למציאת פתרונות.


2. סיוע מקיף: בכדי לתת מענה למצוקות נלוות למצוקה הפיננסית של המשתתף, מציעה העמותה סיוע רב תחומי באמצעות אנשי מקצוע מתחומי הכלכלה, הפסיכולוגיה והמשפט תחת קורת גג אחת (one-stop-shop).


3. כוחה של קהילה: בנוסף לתהליכי הליווי האישיים, משתתפים הזוגות המצוותים במפגשים של קהילות העמותה. במפגשים אלו עורכים הנוכחים, המגיעים מכל שכבות החברה, חיפוש משותף של פתרונות מעשיים, מעניקים תמיכה הדדית, לומדים ועוברים סדנאות משותפות ומחזקים את תחושת השייכות והערך העצמי, המשמעותית באופן מיוחד לאנשים הנמצאים במצוקה. כך, לאורך זמן אנו בונים יחד באופן אקטיבי את הלכידות החברתית בישראל.


4. עבודה ציבורית: העמותה פועלת להעלאת מצוקות חברתיות לסדר היום הלאומי.

bottom of page